Imeacht Seachtain Oidhreachta

22 August 2016

22ú Lúnasa 1900-2030: ‘A Landscape of Pilgrimage: Gartan, Templedouglas and Kilmacrennan’. Macnamh ón Dr.Brian Lacey, seandálaí, ar scéalta ó ‘Betha Coluimb Chille’ (Manus O’Donnell 1532). An Dr Lochlann McGill, Uachtarán Chumann Seanchais Dhún na nGall a bheas mar chathaoirleach ann. Lárionad Oidhreachta Cholmcille, Mín an Labáin.

Ceanglaichean Cholmcille

21 April 2015

Ceanglaichean Cholmcille Tha dlùth cheangal aig an Naomh iomraiteach Calum Cille ri Eilean Ì, an t-àite far an do chuir e seachad a bheatha às dèidh dha tighinn ann na fhògarrach à Èirinn, ach a rèir an arc-eòlaiche is an eachdraiche, Brian Lacey, ’s e Doire is Dùn nan Gall ‘Tìr Chaluim Chille’.