Eaglais na h-Èireann an an Gartán

June 8th 2018

A h-uile bliadhna bidh Sgìr-easbaig Eaglais na h-Èireann, Doire is Ráth Bhotha, a’ toirt urram do Chalum Cille le seirbheis a-muigh ann an Gartán far an do rugadh an naomh. Tòisichidh an t-seirbheis aig 3f Didòmhnaich 10 Ògmhios san t-seann eaglais mheadhan-aoiseach ann an Churchtown, Beul Feirste.

Tha fàilte air a h-uile duine, agus bidh còmhlan le ionnsramaidean pràise a’ cluich aig an t-seirbheis agus bidh cuirm ann às dèidh làimh.

Eaglais na h-Èireann a’ toirt urram do Chalum Cille ann an Gartán