8.3 Seannduaig

Tha an leac-croise ann an Seannduaig còmhdaichte le samhlan Crìosdail. Tha seo mar chomharra air Crìosdaicheachd nan Cruithneach seach a bhith na cloich air a bheil dealbhaidhean pàganach is cràbhach.

Shandwick stone © Alan Sproull

Dh’fhaodadh gun robh grunnan mhanachainnean air a’ chosta seo a bha fo ùghdarras na manachainn mhòir faisg air làimh aig Port Mo Chalmaig.

Is e Clach a’ Charaidh a chanar rithe sa Ghàidhlig is tha seo a’ ciallachadh ‘leacan nan àitean-adhlaic’.

Tha i beagan air falbh on mhuir agus air a dìon on aimsir le cèis ghlainne. Thathar ag ràdh gum biodh maraichean a bhiodh a’ seòladh seachad ga cleachdadh mar chomharra air tìr.

Tha cnapan cruinne air a’ chrois agus iad air an cuairteachadh le cearcaill a tha am broinn a chèile. Air uachdar na cloiche, chithear nathraichean a tha a’ dol an lùib a chèile.

Bha brìgh cràbhach aig na nathraichean sin – tha iad co-cheangailte ri olc agus ris an dòigh san deach Adhamh agus Eubha a bhuaireadh. Sna Meadhan-aoisean, bha nathraichean cuideachd a’ comharrachadh ath-bhreith agus ath-nuadhachadh leis mar a bhios iad a’ cladhach sìos fon talamh agus a’ tighinn am bàrr a-rithist agus an seann chraiceann a bha orra air a thilgeil dhiubh.

Shandwick stone detail © Lucy Harland

Tha còig pannalan sgeadaichte air cùl na cloiche. Tha an snaigheadh a’ gabhail a-steach biastan, seallaidhean seilge, daoine le claidhnean a’ sabaid agus neach-seilge le bogha-tarsainn.

 

A’ faighinn ann....

Tha Seannduaig dìreach deas air Baile a’ Chnuic. Lean rathad a’ chosta bho Baile a’ Chnuic tro Bhaile an Todhair agus Seannduaig. Mar a bhios tu a’ fàgail Seannduaig, tha an rathad a’ dìreadh suas agus chì thu a’ chrois sa bhogsa ghlainne air do làimh cheart.


 
   
 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.1 Ionad an Tairbeirt Port MoChalmaig

  Eadar 1994 agus 2007, rinn arceòlaichean sgrùdadh air pìos dhan talamh timcheall air eaglais Naomh Calman ann am Port MoChalmaig faisg air ceann Rubha an Tairbeirt. Lorg iad fianais air manachainn mhòr a bha a’ dol air ais gu deireadh an t-6mh linn.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.2 Bhaile a’ Chnuic

  Tha grunnan thursachan ann an Rubha an Tairbeirt a tha a’ toirt fainear sgil ealanta agus creideamh Crìosdail nan Cruithneach a shnaigh iad.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.3 Seannduaig

  Tha an leac-croise ann an Seannduaig còmhdaichte le samhlan Crìosdail. Tha seo mar chomharra air Crìosdaicheachd nan Cruithneach seach a bhith na cloich air a bheil dealbhaidhean pàganach is cràbhach.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.4 Clach an Neig

  Is e Clach an Neig aon de na clachan Cruithneach snaighte as fhèarr a tha ann. Chaidh a snaigheadh mu 800AD – no is dòcha nas tràithe na sin – agus tha i air a còmhdach le samhlan Crìosdail.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.5 Creag Phàdraig

  Is e cnoc air a bheil craobhan a’ fàs a tha ann an Ceag Phàdraig. Lean am frith-rathad suas an cnoc gus lorg na tha air fhàgail, is dòcha, de dhaingneach an Rìgh Brud.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.6 Làraich Chlachan Cruithneach Eile Tuath air Inbhir Nis

  Dèan sgrùdadh air eachdraidh nan Cruithneach air a’ chosta sear tuath air Inbhir Nis.