8.6 Làraich Chlachan Cruithneach Eile Tuath air Inbhir Nis

Làraich Chlachan Cruithneach Eile

Dèan sgrùdadh air eachdraidh nan Cruithneach air a’ chosta sear tuath air Inbhir Nis.

Cuairt anns a bheil 17 làraich le clachan Cruithneach, eadar Inbhir Nis agus Dùn Robain faisg air Goillspidh.

Tha an catalog a’ toirt cunntas air na clachan air fad a tha aig an taigh-tasgaidh. Toiseach tòiseachaidh feumail mu shamhlan nan Cruithneach.

Tha cruinneachadh de chlachan Cruithneach a tha a’ dol air ais chun 6mh-8mh linn ann an Taigh-tasgaidh agus Gaileiridh-ealain Inbhir Nis. Faic làrach-lìn an taigh-tasgaidh airson uairean fosglaidh.

Tha 15 clachan Cruithneach san taigh-tasgaidh, cuid dhiubh a tha a’ dol air ais chun 8mh linn. Is e am prìomh nì a tha air a thaisbeanadh leac-croise thoinnte bhon 8mh no an 9mh linn. Is e clach Clas 2 a tha innte is tha seo a’ ciallachadh gu bheil i air a snaigheadh le measgachadh de shamhlan Cruithneach agus Crìosdail. Tha mòran dha na dealbhaidhean coltach ris an fheadhainn a gheibhear ann an obair-mheatailt Cruithneach. Faic làrach-lìn an taigh-tasgaidh airson uairean fosglaidh.

Aiste leis an eòlaiche air ealain nan Cruithneach, Isabel Henderson.

Taigh-tasgaidh Bhictòrianach ann an gàrraidhean Caisteal Dhùn Robain le cruinneachadh de chòrr air 20 clach Cruithneach - cuid aca nan clachan-samhla clas 1 agus cuid nan leacan-croise clas 2. Faic làrach-lìn a’ chaisteil airson uairean fosglaidh.

Clachan Cruithneach eile an Alba

pictish symbol © Inverness Museum and Art Gallery
 
 
   
 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.1 Ionad an Tairbeirt Port MoChalmaig

  Eadar 1994 agus 2007, rinn arceòlaichean sgrùdadh air pìos dhan talamh timcheall air eaglais Naomh Calman ann am Port MoChalmaig faisg air ceann Rubha an Tairbeirt. Lorg iad fianais air manachainn mhòr a bha a’ dol air ais gu deireadh an t-6mh linn.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.2 Bhaile a’ Chnuic

  Tha grunnan thursachan ann an Rubha an Tairbeirt a tha a’ toirt fainear sgil ealanta agus creideamh Crìosdail nan Cruithneach a shnaigh iad.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.3 Seannduaig

  Tha an leac-croise ann an Seannduaig còmhdaichte le samhlan Crìosdail. Tha seo mar chomharra air Crìosdaicheachd nan Cruithneach seach a bhith na cloich air a bheil dealbhaidhean pàganach is cràbhach.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.4 Clach an Neig

  Is e Clach an Neig aon de na clachan Cruithneach snaighte as fhèarr a tha ann. Chaidh a snaigheadh mu 800AD – no is dòcha nas tràithe na sin – agus tha i air a còmhdach le samhlan Crìosdail.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.5 Creag Phàdraig

  Is e cnoc air a bheil craobhan a’ fàs a tha ann an Ceag Phàdraig. Lean am frith-rathad suas an cnoc gus lorg na tha air fhàgail, is dòcha, de dhaingneach an Rìgh Brud.

 • Dunadd Fort, Argyll.
   

  8.6 Làraich Chlachan Cruithneach Eile Tuath air Inbhir Nis

  Dèan sgrùdadh air eachdraidh nan Cruithneach air a’ chosta sear tuath air Inbhir Nis.